ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Η Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας θα ανανεώνει τις Κάρτες Σίτισης των Φοιτητών, παλαιών και νέων μέχρι 30-11-2015, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης αναγράφονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος της  Σπουδαστικής Μέριμνας (Σίτιση Φοιτητών) του ΤΕΙ-Α (http://www.teiath.gr/merimna/categories.php?mid=2341&id=2589&lang=el).

 

Επισημαίνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 μπορούν να σιτίζονται δωρεάν.

Για την εν λόγω σίτιση υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιδεικνύουν στο εστιατόριο εκτύπωση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας θεωρημένη από τη Διεύθυνση Σπουδών και Μέριμνας του Ιδρύματος που να αναφέρει ότι έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης.

Εξυπακούεται ότι, για να γίνει η εν λόγω θεώρηση θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Σπουδών και Μέριμνας του ΤΕΙ Αθήνας και τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά.


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας