15-29/9/2016 Εκπαιδετικό σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης Ιστορικών Αρχειακών Συλλογών»
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση - Ανάδειξη Εικαστικών Έργων & Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού-«ARTICON» της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (articon.lab.teiath.gr) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου εκπαίδευσης με αντικείμενο

«Θέματα Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης Ιστορικών Αρχειακών Συλλογών».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση  των επιστημόνων που εργάζονται σε ιστορικές αρχειακές συλλογές σε θέματα διάγνωσης, συντήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης των συλλογών. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στην προσέγγιση ζητημάτων με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και την ενίσχυση της εφαρμογής διαδικασιών καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων των ιστορικών αρχείω
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, φωτογράφους, ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης και άλλους επιστήμονες συναφών πεδίων οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, απόψεις και πρακτικές στο χώρο της Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης ιστορικών αρχειακών συλλογών.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 10 ημέρες και θα καλύπτει 40 διδακτικές ώρες, με έναρξη 15/9/2016 και λήξη 29/9/2016. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 16.00-20.00μμ (εκτός της πρώτης εβδομάδας, όπου θα διεξαχθούν Πέμπτη και Παρασκευή), στους χώρους της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν :

  • ζητήματα διάγνωσης, τεκμηρίωσης και συντήρησης χαρτώου υλικού
  • ψηφιοποίηση,  τεκμηρίωση  και συντήρηση  φωτογραφικών αρχείων
  • θέματα διαχείρισης συλλογών ιστορικών αρχείων
  • ειδικές τεχνικές φωτογράφησης στο ορατό (μακρο / μικρο-φωτογραφία)
  • φωτογράφηση επίπεδων επιφανειών
  • διαγνωστικές τεχνικές με φθορισμό


Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη του ARTICON - διακεκριμένοι καθηγητές των Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών και Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας  καθώς επίσης συνεργαζόμενοι ερευνητές.

Στο τέλος του σεμιναρίου, μετά από επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της παρακολούθησης των προγραμματισμένων ωρών θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης  το οποίο δίνει την δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών μονάδων και σε άλλα προγράμματα ειδίκευσης.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι 5.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 300 ευρώ και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων, επίσκεψη συλλογών και κέρασμα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στο σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών συνοδευόμενη από τίτλους σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη  θεματολογία, το πρόγραμμα και τις οδηγίες εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του σεμιναρίου articon.lab.teiath.gr/seminar/ ή να στείλετε μήνυμα στο articon@teiath.gr.


 

 << Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας