Αναστολή χρήσης της εφαρμογής ΑΜΚΑ (https://amka.gunet.gr)
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές του Ιδρύματος με την εφαρμογή ΑΜΚΑ (https://amka.gunet.gr), σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το GUNet το Ίδρυμα θα αναλάβει τη μαζική καταχώρηση των στοιχείων του ΑΜΚΑ.

Για αυτό το λόγο αναστέλλεται η χρήση της εφαρμογής ΑΜΚΑ (https://amka.gunet.gr).

Αν για κάποιους σπουδαστές χρειαστεί επικαιροποίηση - διόρθωση των στοιχείων τους, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω E-mail στον Ιδρυματικό Λογαριασμό Αλληλογραφίας (@teiath.gr) τους.


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας