Π.Μ.Σ. «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Υποβολή Αιτήσεων έως 12/01/2018 και ώρα 13:30

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: Προκήρυξη

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.master-conservation.teiath.gr/

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας: http://www.teiath.gr/articles.php?id=53816

<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας