Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής - Πέμπτη 17-05-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη 2

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


09 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/05/2018

 


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας